Bildarkiv

Välkommen till Hallsbergs kommuns bildarkiv

I bildarkivet kan du hitta ca 5000 digitaliserade fotografier från mitten av 1800-talet fram till nutid som har skänkts eller lånats in av privatpersoner och andra. Här finns bland annat bilder från lokalt kända fotografer som till exempel Mårtens foto, John Hellqvist och Bengt Eklund. Du hittar även bilder från NA och Örebro Kuriren.


Hallsbergs kommun vill göra bildarkivet tillgängligt för allmänheten i så hög grad som möjligt. Det innebär att vi lägger ut våra bilder på nätet även där oklarheter kan finnas om vem som är fotograf, ålder på bilden eller ägandet av bilden. Föremål och fotografier har katalogiserats av många personer i flera decennier. Felaktigheter kan därför förekomma i posterna. Vi följer upphovsrättsliga linjer och följer Personuppgiftslagen (PUL) och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Om uppgifter kopplade till våra objekt verkar stötande, olämpliga eller strider mot upphovsrätten, är vi tacksamma för påpekanden för att kunna ta bort, komplettera eller rätta. 

Du kan skriva ut eller spara ner bilderna om du så önskar. De får användas fritt för privat bruk och för icke kommersiellt ändamål förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Hallsbergs kommuns bildarkiv/fotograf". Om du använder bilder i tryckt material meddela oss.


Vill du skänka eller låna ut bilder till bildarkivet?
Vi är också tacksamma för mer information om bilder där vi saknar information som t.ex. plats, fotograf eller personer mm. (Klicka på "Komplettera bild med information")


Kontakta Christopher Ek för vidare information Måndagar och Tisdagar 08:30 - 16:00
Christopher.ek@hallsberg.se
Det går också bra att nå Christopher via Hallsbergs bibliotek 0582-68 53 63